Dit is het huis van Kenny
Dit is het huis van Kenny

Voorwaarden

 

Samenwerken, dat is de kern van IbbA: De gemeente Almere, Woonstichting De Key, de deelnemende bouwbedrijven, de architecten, de bouwbegeleiders en jij als toekomstige bewoner. Iedereen draagt zijn steentje bij aan jouw huis. Maar jij bent de enige met de rol van opdrachtgever. Dat is een rol waarbij je keuzes maakt en beslissingen neemt. Je bent geen consument, maar je bent producent van je woning. Je koopt met IbbA geen huis, jij bouwt je IbbA-huis. En IbbA? IbbA schept de randvoorwaarden.  

Tijdsduur

 

Hou er rekening mee dat het hele proces ongeveer 18 maanden in beslag neemt. De precieze duur van het proces hangt samen met:

  • hoe lang de verkoop van een heel rijtje huizen duurt
  • het tempo waarin jij als koper tot een definitief ontwerp van je huis komt
  • het tempo waarin je je financiering (hypotheek en starterslening) regelt en afhandelt
  • weersomstandigheden tijdens de bouwtijd

Inkomen en investeringskosten


Om betaalbaar je huis te kunnen bouwen met IbbA, moeten er behalve de IbbA-Starterslening, ook goede afspraken zijn over de kosten van je IbbA-huis. Daarvoor is een sluitende begroting opgesteld die nooit overschreden mag worden. Jij bent daar als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor. Voorwaarde is dat je bouwplan dusdanige kwaliteit heeft dat de getaxeerde waarde hoger uitvalt dan de totale investeringskosten. Daarom leg je je plan vooraf aan IbbA voor.

Maximale investeringskosten


Het gaat bij deze kosten om de ‘all-inclusive’ prijs voor de woning, oftewel de verwervingskosten. Dat betekent dat naast de bouwkosten ook alle overige kosten zijn meegenomen zoals grondkosten, aansluitkosten nutsvoorzieningen, bouwbegeleider, budget voor de keuken en meerwerkopties, plus een deel van de bijkomende financieringskosten. De uiteindelijke taxatiewaarde van de woning moet altijd hoger zijn dan de totale investeringskosten. 

Bijkomende financieringskosten

 

Dit zijn kosten voor het afsluiten van de financiering, waaronder de kosten voor hypotheekadvies, afsluitkosten voor de IbbA-Starterslening en NHG, de notaris en de rentekosten tijdens de bouw. Wettelijk is vastgelegd dat de bijkomende kosten voor een vast percentage mogen worden meegenomen in de hypotheek. Omdat de werkelijke bijkomende kosten hoger zijn moet elke deelnemer die zijn hypotheek afsluit zelf tijdens de bouw uit eigen middelen (spaargeld) betalen. Het betekent dat je eigen geld moet hebben (gespaard) om een deel van deze kosten te betalen. 

Maximale bouwkosten


Naast de afspraak voor de maximale investeringskosten geldt er ook een maximum aan de bouwkosten. 

Architect en bouwplan


Je kunt kiezen uit een aantal bouwers, die met verschillende architecten bouwplannen hebben gemaakt. Anders dan voorgaande jaren hebben de IbbA-bouwers hele rijtjes kavels toegewezen gekregen. Let bij de keuze van een kavel dus wel op dat de bouwer van die kavel een ontwerp in huis heeft dat je aanspreekt. Alle bouwplannen zijn op 23 april beschikbaar tijdens de IbbA-Bouwbeurs. 

Kwaliteitseisen


Een IbbA-huis moet aan een reeks basiseisen voldoen, die gerealiseerd moeten worden binnen de maximale bouwkosten. Daar heb je dus een compleet afgewerkt huis voor. 

Bouwbegeleiding


Een huis laten bouwen is voor weinig mensen dagelijks werk. Daarom sta je er ook niet alleen voor. Bij IbbA schakel je altijd een door IbbA goedgekeurde bouwbegeleider in. Deze adviseur begeleidt je, behoedt je voor fouten en behartigt je belangen in gesprekken met de bouwer of architect. De kosten voor deze bouwbegeleider (waarvoor je subsidie krijgt van de gemeente Almere) zijn opgenomen in de investeringskosten van de woning. Ook zorgt de bouwbegeleider voor de afstemming met de bouwers van je buren. De gemeente Almere heeft een lijst met gekwalificeerde bouwbegeleiders. Daaruit mag jij er één kiezen.
Kennismaken met de bouwbegeleiders? Bekijk de rubriek IbbA-bouwbegeleiders.